Home Work Documentation Method CV Contact

Pandoras ask

"Det kan vara lättolkat som till exempel de skickligt gjorda och i en extrem noggrannhet utförda teckningarna som hänger i samma rum av G Karin Andersson. Med små hårda blyertsdrag skapar hon bilder där människan i dem är avhumaniserad och docklik. Innesluten i sin vuxenlek och fantasi om kärlek och sexualitet. I svårigheten att komma nära möjligheten att lägga av sig sin roll så kan man i stället driva rollen till sin yttersta spets. Smälta samman med den så att den blir till ett jag. Och i detta kanske finna den smärta som kan befria."

Mycket i Pandoras ask, Västerbottens-Kuriren

Karin Andersson | gkeandersson@swipnet.se